Společnost PERNAMENTA a.s., se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, IČO: 29289327, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 6420 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen PERNAMENTA) je povinna seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi.

Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákonů:

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Investiční služby

PERNAMENTA je registrována jako investiční zprostředkovatel na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou.

Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“).

Seznam, všech VZ naleznete zde.

PERNAMENTA poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů kolektivního investování a případně investičních cenných papírů:

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související – PDF

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ - PDF

Spotřebitelský úvěr

PERNAMENTA je registrována jako samostatný zprostředkovatel na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou.

PERNAMENTA poskytuje klientům zprostředkování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“), kteří jsou zapsáni v registru České národní banky.

Seznam, všech VZ naleznete zde.

VZ neposkytují klientovi radu, ale pouze zprostředkování.

Pojištění

PERNAMENTA je registrována jako pojišťovací agent na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou pod reg.č.. 205281PA.

PERNAMENTA poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím podřízených pojistných zprostředkovatelů („PPZ“).

Seznam všech PPZ naleznete zde.


Proto, aby poradci mohli zprostředkovávat uvedené finanční produkty, musí mít se společností PERNAMENTA uzavřenou písemnou smlouvu o spolupráci, musí splňovat všechny zákonné náležitosti (odbornou způsobilost a důvěryhodnost) a musí dodržovat vnitřní směrnice.

Řešení stížností

Reklamace nebo stížnosti na činnost VZ a PPZ je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím e-mailu office@pernamenta.cz nebo zasláním v písemné podobě na adresu Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno.

Činnost VZ a PPZ podléhá dozoru České národní banky a je možné stížnost zaslat přímo na adresu ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo stížnost podat prostřednictvím webu http://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty.html.

Klient se rovněž může obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů – Finanční arbitr https://www.finarbitr.cz/cs/kontakt/kontakt.html.

REKLAMAČNÍ ŘÁD – PDF

STŘET ZÁJMU – PDF

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PDF